Biduk kecik pengayuh kupak

Ikan menyimba di luar jalo

Awak kecik idak berbapak

Makan berkuah air mato

         (Sumber: Marzuki Yusuf Biuku Tanjung)

Iklan